لیفت چشم به سبک چشم گربه ای

اصولا برای انجام چشم گربه ای شدن مراجعه کنندگان قطعی ترین و دائمی ترین روش لیفت شقیقه با انجام جراحی میباشد

اما روش های کم خط تر و کم هزینه تری هم برای لیفت چشم به شکل چشم گربه ای وجود دارد.

چشم گربه ای

تزریق بوتاکس در قسمت خاصی از کوشه های چشم که به توانیی دکتر بسیار بسیتگی دارد میتواند بدون عمل های سنگین جراحی گوشه چشم و ابرو شما را لیفت کند.

اگر افتادگی چشم زیاد باشد از تکنیک نخ لیفت استفاده میشود. این روش هم بدون بیهوشی در مراکز پوست مو زیبایی انجام میشود .

ابتدا پماد بی حسی تزریق شده و انجام لیفت با نخ صورت میپذیرد.

ماندگاری روش های غیر تهاجمی بین 6 تا 8 ماه میباشد .

عمل چشم گربه ای